Ronet, to jsou rychlé cenové propočty i klasické rozpočtování v tradičním pojetí. Je to jednoduchý a účinný rozpočtovací program univerzálního typu, který Vás bez nadbytečných komplikací provede úskalími oceňování stavebních prací. Snadno získáte obvyklé výstupní sestavy. Je vhodný pro pozemní, inženýrské i dopravní stavitelství včetně řemesel a montážních prací. Je určen pro velké i malé stavební firmy, projekční kanceláře, obce, města, investorské organizace i pro samostatné externí rozpočtáře. Pro pokročilé i začínající.

Ronet obsahuje:

 1. cenovou soustavu RONET vybudovanou na tradičních katalozích, číselnících a třídnících
 2. celkem přes 125 tisíc položek pro oceňování stavebních prací a materiálů
 3. ceníky (katalogy) stavebních prací HSV, PSV a řemesel
 4. vnitřní rozbory položek (SPON)
 5. aktuální sazby, tarify, indexy
 6. M-ceník (ceník montážních prací), např. elektro
 7. SPCM (materiály pro specifikace)
 8. agregované položky (dva typy)
 9. objektové cenové modely – TYPOVÉ OBJEKTY

Vlastnosti Ronetu:

Ovládání programu je jednoduché, intuitivní a neliší se od běžných kancelářských software.
K sestavení rozpočtu metodou Typových objektů ani nemusíte být zkušenými rozpočtáři.
O formální a rutinní procesy se program stará sám. Na Vás zůstává jen tvůrčí činnost.
Odpadá zdlouhavé vyhledávání položek v databázi, vybírání je usnadněno důmyslnými prostředky.
V rozpočtu lze cokoliv měnit bez vazby na normativní základnu. Nejste ničím vázáni.
U každé řádky soupisu prací/rozpočtu je umožněn a podporován výpočet a evidence výměr.
Výměry (množství) v řádkách rozpočtu mohou být vázány na výměry vypočtené v jiných řádkách.
Jakékoliv ceny si můžete pozměňovat, a to individuálně nebo hromadně – prostřednictvím indexů.
Změnit můžete nejen cenu, ale podle potřeby také kód a text položky nebo její měrnou jednotku.
Automatické výpočty hmotností pro přesuny hmot a manipulace se sutí a s vybouranými hmotami.
Můžete přenášet (importovat) texty, hodnoty, vzorce a celé položky z externích souborů (ceníků).
Do databáze můžete zakládat své vlastní, Vámi modifikované položky, R-položky a materiály.
Vaše rozpočty můžete prezentovat v sestavách DODÁVKA+MONTÁŽ nebo MATERIÁL+PRÁCE.
Jako výstup dovnitř podniku můžete volit také objektovou výrobní kalkulaci vč. sloupce Pracnost.
V Krycích listech můžete stanovit mj. vedlejší rozpočtové náklady VRN, DRN, ORN a sazby DPH.
Můžete vytvářet rekapitulace objektů a souhrnné listy stavby za více rozpočtů v rámci celé stavby.
Po celou dobu práce na obrazovce přesně vidíte, jaký vzhled bude mít Vaše výstupní sestava.
Výstupní sestavy převedete do Excelu /nebo Calcu/ a tam je můžete dál neomezeně upravovat.
Sestavy můžete nyní převádět také do formátu PDF, takže upravovat je naopak již nebude možné.
Výstupy z Ronetu mohou sloužit pro operativní evidenci a časové plánování systémem CONTEC.

Bohatá nápověda, kontextová menu a zabudovaný manuál programu, který stále zůstává stručný.
Podporované operační systémy: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.

Ronet vytváří:

 • krycí listy rozpočtu nebo soupisu prací jednotlivých stavebních objektů
 • souhrnné listy staveb skládajících se z více stavebních objektů
 • rekapitulace rozpočtu nebo soupisu prací objektů se součty podle stavebních dílů a řemeslných oborů
 • rekapitulace všech objektů stavby
 • položkové rozpočty stavebních dodávek a prací
 • soupisy prací (slepé rozpočty pro následné ocenění jinými subjekty)
 • výkazy výměr (evidence výpočtů množství v řádkách rozpočtu včetně nebo bez ocenění)
 • výrobní kalkulace s přehledem cen, výrobních nákladů a pracnosti (pro vnitropodnikové sledování)

Vše podle potřeby v tištěné nebo elektronické podobě v XLS souborech pro Excel, ODS souborech pro OpenOffice / LibreOffice, nebo ve formátu PDF pro Adobe Acrobat.

S Ronetem získáte:

Možnost bezplatného poradenství. Naši uživatelé se na nás mohou kdykoliv telefonicky či písemně obracet s libovolnými dotazy. My se vždy budeme snažit Vám pomoci Váš problém se software vyřešit.

Ronet a jeho cena:

Cena programu pro soukromníky a malé stavební firmy je v jedné instalaci 6.000,- Kč.

Pro objednání a podrobné informace o Ronetu nás prosím kontaktujte.

Ronet do budoucna:

Pravidelné aktualizace cenové soustavy včetně programového upgrade jsou 2x ročně zajištěny. Jsou nepovinné, ale vřele doporučované a cenově dostupné. Pokud si aktualizované verze nebudete přát, Ronet v původně nakoupené verzi  bude fungovat dál. Instalace není časově ani jinak limitovaná. Součástí aktualizovaných verzí je zpravodaj se soupisem změn oproti předchozí verzi. Vycházejí v dubnu a říjnu.

Nyní je nejnovější verzí RONET 189.

!!! Verze RONET 189 je aktuální od 12. října 2018 až do dubna 2019 !!!

V Ronetu 189 jsme pro Vás připravili:

Přecenění materiálu, práce, sazeb strojů a mechanismů a směrných cen prací, vše na úroveň září 2018. I oproti verzi RONET 183 nadále zaznamenáváme trend zvyšujícího se růstu cen materiálu spotřebovávaného ve stavebnictví i cen stavebních prací jako takových!

652 nových C-položek. Mimo jiné: nadzákladové zdivo z bloků zděných na sucho pro stavbu garáží; půdní zdivo z polystyrénových tvarovek ztraceného bednění; přizdívky kotvicích konstrukcí závěsných WC z porobetonových tvárnic; překlady Heluz, ploché a vysoké; vnitřní sjednocující hladké sádrové stěrky; okapové chodníky ze zámkových dlažeb; nosné překlady Heluz, žaluziové a roletové; bourání umakartových jader; omítkové, stěrkové a podlahové systémy povrchových úprav Knauf s rozlišením podkladu, na který jsou nanášeny; osazování tvarovek ztraceného bednění pro oplocení včetně betonové zálivky a zvlášť položky pro jejich výztuže; montáže potrubí z beztlakých trub z tvárné litiny pro venkovní kanalizace; monolitické a zděné hráze na vodních tocích; lepení spádových izolačních vrstev plochých střech z polystyrenových klínů; systémové skladby příček, stěn, podhledů, podkroví a podlah suché výstavby Knauf; revize, vylepšení a doplnění ceníku 800-765, rozšíření o nové položky pálených střešních krytin Tondach; plastové střešní krytiny a obklady; demontáže vláknocementových krytin bez obsahu azbestu do suti; montáže a demontáže různých atypických truhlářských konstrukcí; montáže sdružených sanitárních boxů veřejných prostor (WC kabin, šaten, sprchových kabinek apod); demontáže obvodových plášťů s panely s obsahem azbestu; ruční cihelné dlažby historických objektů; stříkané tapety s rozlišením druhu konstrukce a způsobu provedení a mnoho dalších novinek.

1209 nově založených materiálů ke specifikacím.

Aktualizované modely stavebních objektů, tzv. Typové objekty, vzorové rozpočty s agregovanými položkami.

Upgrade aplikace s novými funkcemi a především vylepšeními, které ještě víc usnadní a zpříjemní Vaši práci při tvorbě rozpočtů. Nyní např. s novou možností vytváření převodu výstupů do PDF formátu.

Informace pro naše stávající uživatele: Většina výrobců stavebních materiálů vydala v průběhu letošní stavební sezóny své nové ceníky s vyššími cenami. To se projevilo i v maloobchodních cenách, a to v řádu obvykle více jednotek procent. U vybraných komodit (např. zdicích tvárnic) až desítek procent. Některé základní materiály jsou nyní špatně nákupně dostupné a výrazně se u nich snížily poskytované slevy. Tyto změny by se měly promítnout i do cen stavebních prací, které jsou uváděny v nabídkových rozpočtech. Věnujte tomu prosím pozornost. Aktuální stav jsme zaznamenali, pečlivě zpracovali a v Ronetu 189 je Vám nyní plně k dispozici.

 

ronet_screen1

ronet_screen2

ronet_screen3

ronet_screen4

ronet_screen5

ronet_screen6

ronet_screen7

ronet_screen8

ronet_screen9