Ronet, to jsou rychlé cenové propočty i klasické rozpočtování v tradičním pojetí. Je to jednoduchý a účinný rozpočtovací program univerzálního typu, který Vás bez nadbytečných komplikací provede úskalími oceňování stavebních prací. Snadno získáte obvyklé výstupní sestavy. Je vhodný pro pozemní, inženýrské i dopravní stavitelství včetně řemesel a montážních prací. Je určen pro velké i malé stavební firmy, projekční kanceláře, obce, města, investorské organizace i pro samostatné externí rozpočtáře. Pro pokročilé i začínající.

Ronet obsahuje:

 1. cenovou soustavu RONET vybudovanou na tradičních katalozích, číselnících a třídnících
 2. celkem přes 125 tisíc položek pro oceňování stavebních prací a materiálů
 3. ceníky (katalogy) stavebních prací HSV, PSV a řemesel
 4. vnitřní rozbory položek (SPON)
 5. aktuální sazby, tarify, indexy
 6. M-ceník (ceník montážních prací), např. elektro
 7. SPCM (materiály pro specifikace)
 8. agregované položky (dva typy)
 9. objektové cenové modely – TYPOVÉ OBJEKTY

Vlastnosti Ronetu:

 • Ovládání programu je jednoduché, intuitivní a neliší se od běžných kancelářských software.
 • K sestavení rozpočtu metodou Typových objektů ani nemusíte být zkušenými rozpočtáři.
 • O formální a rutinní procesy se program stará sám. Na Vás zůstává jen tvůrčí činnost.
 • Odpadá zdlouhavé vyhledávání položek v databázi, vybírání je usnadněno důmyslnými prostředky.
 • V rozpočtu lze cokoliv měnit bez vazby na normativní základnu. Nejste ničím vázáni.
 • U každé řádky soupisu prací/rozpočtu je umožněn a podporován výpočet a evidence výměr.
 • Výměry (množství) v řádkách rozpočtu mohou být vázány na výměry vypočtené v jiných řádkách.
 • Jakékoliv ceny si můžete pozměňovat, a to individuálně nebo hromadně – prostřednictvím indexů.
 • Změnit můžete nejen cenu, ale podle potřeby také kód a text položky nebo její měrnou jednotku.
 • Automatické výpočty hmotností pro přesuny hmot a manipulace se sutí a s vybouranými hmotami.
 • Můžete přenášet (importovat) texty, hodnoty, vzorce a celé položky z externích souborů (ceníků).
 • Do databáze můžete zakládat své vlastní, Vámi modifikované položky, R-položky a materiály.
 • Vaše rozpočty můžete prezentovat v sestavách DODÁVKA+MONTÁŽ nebo MATERIÁL+PRÁCE.
 • Jako výstup dovnitř podniku můžete volit také objektovou výrobní kalkulaci vč. sloupce Pracnost.
 • V Krycích listech můžete stanovit mj. vedlejší rozpočtové náklady VRN, DRN, ORN a sazby DPH.
 • Můžete vytvářet rekapitulace objektů a souhrnné listy stavby za více rozpočtů v rámci celé stavby.
 • Po celou dobu práce na obrazovce přesně vidíte, jaký vzhled bude mít Vaše výstupní sestava.
 • Výstupní sestavy převedete do Excelu /nebo Calcu/ a tam je můžete dál neomezeně upravovat.
 • Sestavy můžete nyní převádět také do formátu PDF.
 • Výstupy z Ronetu mohou sloužit pro operativní evidenci a časové plánování systémem CONTEC.
 • Bohatá nápověda, kontextová menu a zabudovaný manuál programu, který stále zůstává stručný.
 • Podporované operační systémy: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.

Ronet vytváří:

 • krycí listy rozpočtu nebo soupisu prací jednotlivých stavebních objektů
 • souhrnné listy staveb skládajících se z více stavebních objektů
 • rekapitulace rozpočtu nebo soupisu prací objektů se součty podle stavebních dílů a řemeslných oborů
 • rekapitulace všech objektů stavby
 • položkové rozpočty stavebních dodávek a prací
 • soupisy prací (slepé rozpočty pro následné ocenění jinými subjekty)
 • výkazy výměr (evidence výpočtů množství v řádkách rozpočtu včetně nebo bez ocenění)
 • výrobní kalkulace s přehledem cen, výrobních nákladů a pracnosti (pro vnitropodnikové sledování)

Vše podle potřeby v tištěné nebo elektronické podobě v XLS souborech pro Excel, ODS souborech pro OpenOffice / LibreOffice, nebo ve formátu PDF pro Adobe Acrobat.

S Ronetem získáte:

Možnost bezplatného poradenství. Naši uživatelé se na nás mohou kdykoliv telefonicky či písemně obracet s libovolnými dotazy. My se vždy budeme snažit Vám pomoci Váš problém se software vyřešit.

Ronet a jeho cena:

Cena programu pro soukromníky a malé stavební firmy je v jedné elektronické instalaci 6.000,- Kč.

Pro objednání a podrobné informace o Ronetu nás prosím kontaktujte.

Ronet do budoucna:

Pravidelné aktualizace cenové soustavy včetně programového upgrade jsou 2x ročně zajištěny. Jsou nepovinné, ale vřele doporučované a cenově dostupné. Pokud si aktualizované verze nebudete přát, Ronet v původně nakoupené verzi  bude fungovat dál. Instalace není časově ani jinak limitovaná. Součástí aktualizovaných verzí je zpravodaj se soupisem změn oproti předchozí verzi. Vycházejí v dubnu a říjnu.

NYNÍ JE NEJNOVĚJŠÍ VERZÍ RONET 193.

!!! Verze RONET 193 je aktuální od 15. dubna až do října 2019 !!!

V Ronetu 193 jsme pro Vás připravili:

Přecenění materiálu, práce, sazeb strojů a mechanismů a směrných cen prací, vše na cenovou úroveň březen 2019. Oproti předchozí verzi RONET 189 zaznamenáváme trend stupňujícího se masivního nárůstu cen jak materiálu spotřebovávaného ve stavebnictví, tak cen stavebních prací.

2141 nových C-položek. Mimo jiné: Nové vrty pro injektáže; injektážní prostředky pro geotermální vrty tepelných čerpadel; čištění otvorů a sanování trhlin ve skalách a stěnách; bourání a demontáže vodovodních, kanalizačních, plynovodních a elektrorozvodných šachet; bourání okenních a dveřních mříží; frézování drážek ve zdivu, podhledech a klenbách; helikální výztuže a kotvy do drážek a vrtů; manipulace s azbestocementovými vybouranými hmotami a jinými nebezpečnými odpady; technologie dodatečných izolací zdiva; vysekávání a čištění spár; hloubkové spárování; ruční rozebrání a opětovné skládání kamenného zdiva a vnějších dlažeb; čištění rozebraných zdicích, stropních a dlažebních prvků pro opětovné použití; dočasná ochrana rámů oken a dveří; čištění povrchů tlakovou vodou a ocelovými kartáči; prostředky pro dočasné zakrývání vnitřního mobiliáře; osazování betonových silničních obrubníků; demontáže vnějších potrubních vedení; montáže krovů o průřezové ploše i přes 450cm2; doškové a šindelové střešní krytiny; kompletně přepracované montáže kompletizovaných oken; specifické prosklené zámečnické konstrukce opláštění budov a hal; opětovné skládání vnitřních dlažeb; nátěry dřeva s impregnačními, ochrannými, biocidními a anti UV účinky různými moderními nátěrovými prostředky; aktualizace ceníků, druhů profesí, stávajících časových norem, úpravy tarifních tříd, mzdových příplatků, norem spotřeby materiálu, optimalizace textů z hlediska obsažnosti a pro co nejvyšší úspěšnost při vyhledávání a mnoho dalších novinek.

2232 nově založených materiálů ke specifikacím, což je stejně jako v případě prací rekordní hodnota.

Aktualizované modely stavebních objektů – Typové objekty, vzorové rozpočty s agregovanými položkami.

Upgrade aplikace s novými funkcemi a především vylepšeními, které ještě víc usnadní a zpříjemní Vaši práci při tvorbě rozpočtů.

Informace pro naše stávající uživatele: Většina výrobců stavebních hmot vydala počátkem letošní stavební sezóny své nové ceníky s vyššími cenami. To se tentokrát projevilo již opravdu rekordně. U vybraných komodit (např. zdicích tvárnic a betonového prefa sortimentu) až v řádu desítek procent za pololetí. Některé v pozemním stavitelství zcela nezbytné materiály jsou nyní natolik špatně nákupně dostupné, že jejich obvykle poskytované slevy byly úplně zrušeny. Myslím si, že tyto změny by se měly promítnout i do cen stavebních prací, které jsou uváděny ve Vašich nabídkových rozpočtech. Věnujte tomu prosím nezanedbatelnou pozornost. Aktuální stav jsme v plné šíři zaznamenali, pečlivě zpracovali a v Ronetu 193 je Vám od teď plně k dispozici.

 

ronet_screen1

ronet_screen2

ronet_screen3

ronet_screen4

ronet_screen5

ronet_screen6

ronet_screen7

ronet_screen8

ronet_screen9