Další služby

Vedle komplexního poradenství je možné si u nás objednat i zpracování vlastní dokumentace,
a to v následujících oborech:

I.    Dokumentace směřující k ocenění stavby:

  • Soupis prací a dodávek
  • Soupis prací a dodávek doplnený oceněním [položkový rozpočet stavby]
  • Ocenění soupisu praci a dodávek, vyhotovených jinými zpracovateli
  • Nezávislé posudky objektivity rozpočtů, vyhotovených jinými zpracovateli
  • Ocenění stavebních prací v historických cenových úrovních

II.    Operativní plány a expertizy postupu výstavby

  • Převod vlastních i externích soupisů prací a dodávek do struktury vhodné pro modelování časového a prostorového průběhu výstavby
  • Model realizace stavby formou síťového grafu s ohodnocením zdroji a výstupy v podobě technologického rozboru, harmonogamu a bilančních grafů potřebných zdrojů
  • Kontrolní a zkušební plán zpracovaný podle aktuálně platných norem pro zkušebnictví a kontrolu jakosti ve výstavbě – s vazbou na časoprostorový model realizace

III.    Prezentace statistických údajů vyplývajících z datových základen, specifických číselných řad
– dle aktuálního požadavku zadavatele

IV.    Tvorba specifických datových struktur pro libovolný technický obor na zakazku

Pro objednání a podrobné informace o službách nás prosím kontaktujte.

Servis a poradenství

Vždy Vám rád bezplatně zodpovím jakékoliv dotazy, týkající se problematiky, na kterou se specializuji. Poskytuji „na míru šité“ poradenské konzultace, směřující ke správné orientaci v agendách souvisejících s oceňováním a časoprostorovou přípravou staveb. Navrhnu Vám optimální řešení pro jakoukoliv Vaší zakázku či záměr.

Navrhnu pro Vás konfiguraci software, ktera bude ideálně vhodná pro potřeby Vaší osoby, Vaší firmy, Vaší společnosti, Vaší organizace.

Náš specializovaný software Vám, budete-li si to přát, dodáme každé pololetí v aktualizované datové podobě a s programovým upgrade.

Pokud bude třeba, pro nové i stávající zákazníky umožníme školení se zaměřením na práci s programem i na otázky spojené s rozpočtováním jako takovým.