CONTEC© verze 12.12

Autorem systému CONTEC je Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. FEng.

 • Tvorba nabídek a plánů investic
 • Předvýrobní a výrobní příprava staveb
 • Síťové grafy
 • Technologické rozbory
 • Globální rozpočty v agregovaných položkách
 • Harmonogramy
 • Cyklogramy
 • Bilanční grafy potřeb zdrojů v čase
 • Operativní plány a evidence
 • Finanční plány a evidence
 • Kontrolní a zkušební plány
 • Časový plán kontrol kvality
 • Operativní evidence průběhu výstavby
 • Časový plán kontrol environmentálních aspektů
 • Návaznost na rozpočty a výrobní kalkulace
 • Návaznost na účetní agendu podniku
 • Project controling, bilance cash-flow
 • Plná datová podpora prostřednictvím datové základny APSTA

Web: www.contec.cz

Konkrétně pro systém CONTEC zajišťujeme veškerou „ostrou“ datovou náplň.

Představuji Vám:

Datovou základnu APSTA (Automatizovaná Příprava STAveb)
Obsahuje soubor autorizovaných, ostrých, pečlivě udržovaných a vždy aktuálních dat, potřebných pro modelování postupu výstavby libovolně komplikované stavby, stavebního objektu nebo jeho dílčí části. Je vhodná i pro ofertu i pro reálné řízení stavby v čase. Skládá se z:

 • Databáze normativních údajů o procesech v úrovni podrobných činností (obsahuje časové údaje o činnostech, optimální velikosti pracovních čet, druh řemeslníka, technologickou přestávku, směrnou cenu v aktuální cenové úrovni, směrnou produktivitu práce a normativní část umožňující následné sledování dalších ekonomických a fyzických zdrojů
 • Databáze normativních údajů o procesech v úrovni technologických etap a celých objektů (obdobné, ale určené pro účely zjednodušené formy výstupů a celkového přehledu o stavbě z pohledu managementu výstavby; u celých objektů dvě úrovně: Buď s finanční jednotkou objektu a směrnou produktivitou práce nebo s fyzickou měrnou jednotkou a jednotkovou cenou
 • Databáze kontrol kvality a jakosti ve výstavbě pro profesionální tvorbu kontrolních a zkušebních plánů
 • Typových síťových grafů pro nejrůznější druhy stavebních objektů, od pozemních typu budov a hal, přes plošné jako jsou např. úpravy ploch či komunikace až po liniové – převážně pro inženýrské sítě
 • Převodních souborů z ceníků stavebních prací, umožňujících přesný převod položek známých z rozpočtování staveb do činností časové přípravy stavby. Obsahuje především informace o tom, kam převod směřuje, jaký je případný koeficient při neshodě měrných jednotek a jaké je časové přiřazení
 • Číselníku zdrojů jako samostatné databáze, obsahující definici různých ekonomických a fyzických zdrojů, které lze během výstavby (numericky nebo graficky) sledovat. Obsahuje číselné a slovní popisy, měrné jednotky a směrné náklady na jednotlivé zdroje
 • Manuálu pro lepší orientaci a efektivní využití datových struktur (v DOC souboru)

Pravidelná aktualizace dat 2x ročně je zajištěna. Její součástí je protokol s výpisem změn oproti minulé verzi a celková vizitka s globálními parametry datové základny.

Pro objednání a podrobné informace o Contecu nás prosím kontaktujte.

Nová verze APSTA 2023/II vychází v pondělí 3. 7. 2023 a je v platnosti minimálně do konce roku 2023.

Změny se týkají normových pracností činností v databázích, objemové statistiky a logiky provázání procesů typových síťových grafů, evidence v databázi kontrolních a zkušebních plánů a jejich vazeb na činnosti, směrných jednotkových cen činností pro toto pololetí v databázích, sazeb nákladů v číselníku zdrojů, převodních předpisů a koeficientů v databázi převodů ze stavebních rozpočtů i dalších jednotlivostí (optimalizovaných velikostí pracovních čet, souběžných čet, součinitelů pracovních norem, atd.).

 

Contec_screen01

contec_screen1

Contec_screen02

contec_screen2