Ronet, to jsou rychlé cenové propočty i rozpočtování v tradičním pojetí. Je to jednoduchý a účinný rozpočtovací program univerzálního typu, který Vás bez zbytečných komplikací provede úskalími oceňování stavebních prací. Snadno získáte obvyklé výstupní sestavy. Je vhodný pro pozemní, inženýrské i dopravní stavitelství včetně řemesel a montážních prací. Je určen pro velké i malé stavební firmy, projekční kanceláře, obce, města, investorské organizace i pro samostatné externí rozpočtáře. Pro pokročilé i začínající.

Ronet obsahuje:

 1. cenovou soustavu RONET vybudovanou na tradičních katalozích, číselnících, třídnících a popisovnících
 2. celkem ke 140 tisícům položek pro ocenění stavebních prací a materiálů
 3. ceníky (katalogy) stavebních prací HSV, PSV a řemesel
 4. vnitřní rozbory položek (SPON)
 5. aktuální sazby, tarify, indexy
 6. M-ceník (ceník montážních prací), např. elektro
 7. SPCM (materiály pro specifikace)
 8. agregované položky (dva typy)
 9. objektové cenové modely – TYPOVÉ OBJEKTY

Vlastnosti Ronetu:

 • Ovládání programu je jednoduché, intuitivní a neliší se od běžných kancelářských software.
 • K sestavení rozpočtu metodou Typových objektů ani nemusíte být zkušenými rozpočtáři.
 • O formální a rutinní procesy se program stará sám. Na Vás zůstává jen tvůrčí činnost.
 • Odpadá zdlouhavé vyhledávání položek v databázi, vybírání je usnadněno důmyslnými prostředky.
 • V rozpočtu lze cokoliv měnit bez vazby na normativní základnu. Nejste ničím vázáni.
 • U každé řádky soupisu prací/rozpočtu je umožněn a podporován výpočet a evidence výměr.
 • Výměry (množství) v řádkách rozpočtu mohou být vázány na výměry vypočtené v jiných řádkách.
 • Jakékoliv ceny si můžete pozměňovat, a to individuálně nebo hromadně – prostřednictvím indexů.
 • Změnit můžete nejen cenu, ale podle potřeby také kód a text položky nebo její měrnou jednotku.
 • Automatické výpočty hmotností pro přesuny hmot a manipulace se sutí a s vybouranými hmotami.
 • Můžete přenášet (importovat) texty, hodnoty, vzorce a celé položky z externích souborů (ceníků).
 • Do databáze můžete zakládat své vlastní, Vámi modifikované položky, R-položky a materiály.
 • Vaše rozpočty můžete prezentovat v sestavách DODÁVKA+MONTÁŽ nebo MATERIÁL+PRÁCE.
 • Jako výstup dovnitř podniku můžete volit také objektovou výrobní kalkulaci vč. sloupce Pracnost.
 • Pro účely veřejných zakázek je volitelně k dispozici informativní sloupec CENOVÁ SOUSTAVA.
 • V Krycích listech můžete stanovit mj. vedlejší rozpočtové náklady VRN, DRN, ORN a sazby DPH.
 • Váš rozpočet se může skládat z víc stavebních objektů, mezi nimiž můžete kopírovat položky.
 • Můžete vytvářet rekapitulace objektů a souhrnné listy stavby za více rozpočtů v rámci celé stavby.
 • Po celou dobu práce na obrazovce přesně vidíte, jaký vzhled bude mít Vaše výstupní sestava.
 • Výstupní sestavy převedete do Excelu /nebo Calcu/ a tam je můžete dál neomezeně upravovat.
 • Sestavy můžete převádět také do reprezentativního formátu PDF se zamezením jejich další editace.
 • Výstupy z Ronetu mohou sloužit pro operativní evidenci a časové plánování systémem CONTEC.
 • Bohatá nápověda, kontextová menu a zabudovaný manuál programu, který zůstává stručný.
 • Podporované operační systémy: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.

Ronet vytváří:

 • krycí listy rozpočtu nebo soupisu prací jednotlivých stavebních objektů
 • souhrnné listy staveb skládajících se z více stavebních objektů
 • rekapitulace rozpočtu nebo soupisu prací objektů se součty podle stavebních dílů a řemeslných oborů
 • rekapitulace všech objektů stavby
 • položkové rozpočty stavebních dodávek a prací
 • soupisy prací (slepé rozpočty pro následné ocenění jinými subjekty)
 • výkazy výměr (evidence výpočtů množství v řádkách rozpočtu včetně nebo bez ocenění)
 • výrobní kalkulace s přehledem cen, výrobních nákladů a pracnosti (pro vnitropodnikové plánování)

Vše podle potřeby v tištěné nebo elektronické podobě v XLS souborech pro Excel, ODS souborech pro OpenOffice / LibreOffice, nebo ve formátu PDF pro Adobe Acrobat.

S Ronetem získáte:

Možnost bezplatného poradenství. Naši uživatelé se na nás mohou kdykoliv písemně či telefonicky obracet s libovolnými dotazy. My se Vám budeme vždy snažit pomoci problém se software vyřešit.

Ronet a jeho cena:

Cena programu pro soukromníky a malé stavební firmy je v jedné elektronické instalaci 6.500,- Kč.

Pro objednání a podrobné informace o Ronetu nás prosím kontaktujte.

Ronet do budoucna:

Pravidelné aktualizace cenové soustavy včetně programového upgrade jsou 2x ročně zajištěny. Jsou nepovinné, ale vřele doporučované a cenově dostupné. Pokud si aktualizované verze nebudete přát, Ronet v původně nakoupené verzi bude fungovat dál. Instalace není ani časově ani jinak limitovaná. Součástí aktualizovaných verzí je zpravodaj se soupisem změn oproti předchozí verzi. Vycházejí v dubnu a říjnu.

NYNÍ JE NEJNOVĚJŠÍ VERZÍ RONET213.

!!! Verze RONET213 je aktuální od 15. dubna až do října 2021 !!!

V Ronetu 213 jsme pro Vás připravili:

Přecenění materiálu, práce, sazeb strojů a mechanismů a směrných cen prací, vše na cenovou úroveň březen 2021. Zmapovali a zapracovali jsme prudký cenový vzestup určitých druhů stavebních materiálů (zejména ocelí, barevných kovů, plastových izolantů, kameniva, dřeva), který nastal počátkem roku 2021 a nadále pokračuje.

Rekonstrukci a soustavnou údržbu stávajícího obsahu datových struktur ceníků (katalogů). Ceníkové položky jsou opakovaně kontrolovány s ohledem na jejich vnitřní skladbu a logické uspořádání. V případě nesouladu s aktuálním způsobem provádění jsou upravovány především normy spotřeby materiálu, normohodiny a tarifní třídy uplatněných dělnických profesí i časové normy potřebných strojů a mechanismů. V mnoha případech je optimalizován také textový popis za účelem věcné správnosti, úplnosti a s cílem maximalizovat úspěšnost při uživatelském vyhledávání podle textu. Aktuálně byla provedena hloubková revize především celého ceníku (katalogu) 800-765 Krytiny tvrdé, který byl z větší části přepracován. Byly zásadně objektivizovány časové normy prácí a mechanismů, druhy profesí, optimalizována věcná struktura a vybudovány téměř nové textové popisy; tisíce dalších doplnění a vylepšení cenové soustavy RONET v mnoha detailech na mnoha místech.

1351 nových C-položek. Mimo jiné: Položky pro oceňování různých provizorií při výkopových pracích (přechody, přejezdy rýh, dočasné ploty, mobilní zábrany, reflexní pásky apod.); nová závěsná lešení; položky pro ocenění zdiva Porotherm (PTH) vytvořené na základě letošních novinek v sortimentu Wienerberger; monolitické konstrukce především do ztracených bednění, lité v nevelkých objemech z pytlovaných betonových směsí; nové položky pro ocenění litých samonivelačních tenkovrstvých stěrek na bázi cementu, anhydritu a polymercementu; lité betonové podlahy leštěné; doplňování zdiva cihlami v jednotlivě malých objemech; atypické monolitické konstrukce neobvyklých a nepravidelných tvarů; nové renovační vápenné nátěry omítek vhodné do památkových objektů; samostatné ruční postřiky zděných konstrukcí čistě vápennými podhozy; demontáže ocelových plynovodních potrubí; montáže přímotopných těles; podkladní rošty ze dřeva/dřevoplastu a montáž prken dřevěných teras; montáže klasických dřevěných/dřevoplastových oplocení; montáže sanitárních příček a obkladů z HPL nebo lamina; repase kompletních dřevěných výplní otvorů, oken i dveří, v památkově chráněných i běžně rekonstruovaných objektech; zábradlí francouzských oken; střešní výlezy; plechové ohrady; dekorativní nátěry fládrováním; práce písmomalířské; přesuny hmot PSV s měrnou jednotkou Kč, umožňující odvozovat cenu prací procentuálním podílem z celkové ceny za řemeslný oddíl; atd.

2910 nově založených materiálů ke specifikacím.

Tradiční početná doplnění a vylepšení struktury Typových objektů pro rychlé rozpočtování z modelu včetně update agregovaných položek typů Y + O.

Upgrade aplikace Ronetu včetně nových funkcí, kde stále především myslíme na udržení co nejvyššího uživatelského komfortu, aby se Vám s Ronetem co nejpříjemněji pracovalo.

Podrobnější informace naleznete v novém zpravodaji, který k novým verzím Ronetu jako vždy pravidelně zasíláme.

ronet_screen1

ronet_screen2

ronet_screen3

ronet_screen4

ronet_screen5

ronet_screen6

ronet_screen7

ronet_screen8

ronet_screen9