RONET, to jsou rychlé cenové propočty i rozpočtování v tradičním pojetí. Je to jednoduchý a účinný rozpočtovací program univerzálního typu, který Vás bez zbytečných komplikací provede úskalími oceňování stavebních prací. Snadno získáte obvyklé výstupní sestavy. Je vhodný pro pozemní, inženýrské i dopravní stavitelství včetně řemesel, instalatérských a montážních prací. Je určen pro velké i malé stavební firmy, projekční kanceláře, obce, města, investorské organizace i samostatné profesionální rozpočtáře. Pro pokročilé i začínající.

Ronet obsahuje:

 1. cenovou soustavu RONET vybudovanou na tradičních katalozích, číselnících, třídnících a popisovnících
 2. celkem přes 140 tisíc položek pro ocenění stavebních prací a materiálů
 3. ceníky (katalogy) stavebních prací HSV, PSV a řemesel
 4. vnitřní rozbory položek (SPON)
 5. aktuální sazby, tarify, indexy
 6. M-ceník (ceník montážních prací), např. elektro
 7. SPCM (materiály pro specifikace)
 8. agregované položky (dva typy)
 9. cenové modely (typové objekty) pro rychlý propočet odhadované ceny stavby, např. rodinného domu

Vlastnosti Ronetu:

 • Ovládání programu je jednoduché, intuitivní a neliší se od běžných kancelářských software.
 • K sestavení rozpočtu metodou Typových objektů vůbec nemusíte být zkušenými rozpočtáři.
 • O formální a rutinní procesy se program stará sám. Na Vás zůstává jen tvůrčí činnost.
 • Odpadá zdlouhavé vyhledávání položek v databázi, vybírání je usnadněno důmyslnými prostředky.
 • V rozpočtu lze cokoliv měnit bez vazby na normativní základnu. Nejste ničím vázáni.
 • U každé řádky soupisu prací/rozpočtu je umožněn a podporován výpočet a evidence množství.
 • Výměry (množství) v řádkách rozpočtu mohou být vázány na výměry vypočtené v jiných řádkách.
 • Jakékoliv ceny si můžete pozměňovat, a to jednotlivě nebo hromadně – prostřednictvím indexů.
 • Změnit můžete nejen cenu, ale podle potřeby také kód a text položky nebo její měrnou jednotku.
 • Automatické výpočty hmotností pro přesuny hmot a manipulace se sutí a s vybouranými hmotami.
 • Můžete importovat texty, hodnoty, vzorce a celé položky a tabulky z externích souborů (ceníků).
 • Do databáze můžete zakládat své vlastní, Vámi modifikované položky, R-položky a materiály.
 • Vaše rozpočty můžete prezentovat v sestavách DODÁVKA+MONTÁŽ nebo MATERIÁL+PRÁCE.
 • Jako výstup dovnitř podniku můžete volit také objektovou výrobní kalkulaci vč. sloupce Pracnost.
 • Pro účely veřejných zakázek je volitelně k dispozici informativní sloupec CENOVÁ SOUSTAVA.
 • V Krycích listech můžete stanovit mj. vedlejší rozpočtové náklady VRN, DRN, ORN a sazby DPH.
 • Váš rozpočet se může skládat z víc stavebních objektů, mezi nimiž můžete položky kopírovat.
 • Můžete vytvářet rekapitulace objektů a souhrnné listy stavby za více rozpočtů v rámci celé stavby.
 • Po celou dobu práce na obrazovce přesně vidíte, jaký vzhled bude mít Vaše výstupní sestava.
 • Výstupní sestavy se převedou vč. vzorců do Excelu /Calcu/ a tam je můžete dál neomezeně upravovat.
 • Sestavy můžete převádět také do reprezentativního formátu PDF se zamezením jejich další editace.
 • Výstupy z Ronetu mohou sloužit pro operativní evidenci a časové plánování systémem CONTEC.
 • Prostřednictvím zvláštního modulu můžete hromadně naceňovat došlé soupisy prací (slepé rozpočty).
 • Bohatá nápověda, kontextová menu a zabudovaný manuál programu, který zůstává stručný.
 • Podporované operační systémy: Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11.

Ronet vytváří:

 • krycí listy rozpočtu nebo soupisu prací jednotlivých stavebních objektů
 • souhrnné listy staveb skládajících se z více stavebních objektů
 • rekapitulace rozpočtu nebo soupisu prací objektů se součty podle stavebních dílů a řemeslných oborů
 • rekapitulace všech objektů stavby
 • položkové rozpočty stavebních dodávek a prací
 • soupisy prací (slepé rozpočty pro následné ocenění jinými subjekty)
 • výkazy výměr (evidence výpočtů množství v řádkách rozpočtu včetně nebo bez ocenění)
 • výrobní kalkulace s přehledem cen, výrobních nákladů a pracnosti (pro vnitropodnikové plánování)

Vše podle potřeby v tištěné nebo elektronické podobě v XLS(X) souborech pro Excel, ODS souborech pro OpenOffice / LibreOffice, nebo ve formátu PDF pro Adobe Acrobat.

S Ronetem získáte:

Možnost bezplatného poradenství. Naši uživatelé se na nás ohledně Ronetu mohou kdykoliv písemně či telefonicky obracet s libovolnými dotazy. My se Vám budeme vždy snažit pomoci problém vyřešit.

Ronet a jeho cena:

V nejrozšířenějším základním modulu je cena za uživatelská práva k programu pro soukromníky a malé stavební firmy v jedné elektronické instalaci 6.500,- Kč. Cena včetně rozšířeného modulu pro hromadné naceňování došlých soupisů prací (slepých rozpočtů) je 9.500,- Kč.

Pro objednání a podrobné informace o Ronetu nás prosím kontaktujte.

Ronet do budoucna:

Pravidelné aktualizace cenové soustavy včetně programového upgrade jsou 2x ročně zajištěny. Jsou nepovinné, ale vřele doporučované a cenově dostupné. Pokud si aktualizované verze nebudete přát, bude Ronet v původní verzi fungovat dál. Instalace není ani časově ani jinak limitovaná. Součástí aktualizovaných verzí je vždy zpravodaj se soupisem změn oproti předchozí verzi. Vycházejí v dubnu a říjnu.

NYNÍ JE NEJNOVĚJŠÍ VERZÍ RONET239.

!!! Verze RONET239 je aktuální od 16. října až do dubna 2024 a je k dispozici !!!

Akce:

Spolu s aktualizací na verzi RONET239 nabízíme stávajícím uživatelům zhruba tříhodinové školení v Praze zdarma.

V Ronetu 239 jsme pro Vás připravili:

Přecenění materiálu, práce, sazeb strojů a mechanismů a směrných cen prací, vše na cenovou úroveň září 2023. Zmapovali a zapracovali jsme nejnovější cenové pohyby stavebních hmot a materiálů nahoru a nyní zejména dolů (např. ocelí, barevných kovů, dřeva a dalších).

Rekonstrukci a údržbu stávajícího obsahu datových struktur ceníků (katalogů). Ceníkové položky jsou opakovaně kontrolovány s ohledem na jejich logické a věcně správné vnitřní uspořádání. V případě nesouladu s aktuálním způsobem provádění jsou upravovány především normy spotřeby materiálu. Také normohodiny a tarifní třídy uplatněných dělnických profesí i časové normy potřebných strojů a mechanismů jsou u mnoha položek z různých katalogů posuzovány a v případě potřeby objektivizovány. Některé katalogy byly přepracovány celé. V mnoha případech je optimalizován textový popis za účelem co nejvyšší výstižnosti, úplnosti a s cílem maximalizovat úspěšnost při uživatelském vyhledávání podle textu. Došlo k tisícům dalších doplnění a vylepšení cenové soustavy RONET v mnoha detailech na mnoha místech.

661 nových C-položek. Mimo jiné pro: Různé další výztuže stříkaného betonu např. z polymerových nebo skleněných vláken; montáže předem svařovaných ocelových armokošů; zhotovování, lokální doplňování a opravy konstrukcí ze speciálních suchých maltových směsí zejména při památkové péči; podlahy z rychletuhnoucích suchých cementových směsí; vytváření obrusuvzdorných povrchových úprav průmyslových betonových podlah; odsekávání a otryskávání kamene nebo degradovaného betonu; příprava železobetonových konstrukcí pro reprofilaci maltovými směsmi; vození suti a vybouraných hmot na stavbě ručním kolečkem; doplňující výztužné vložky sanovaných konstrukcí z bazaltových sítěk; dodatečné pemrlování a jehličkování povrchů; reprofilace povrchu betonových konstrukcí; údržba povlakových krytin střech pružnými disperzními nátěry; lité stěrky a hladké nátěry vnitřních podlah garáží apod. vysoceodolnými finálními dvousložkovými epoxidovými nátěry; tříkomponentní polyuretanové hydroizolační vnitřní nátěry balkonů, teras, garáží apod., tvořící pružnou izolační membránu; voděodolné velkoformátové dekorativní stěnové obklady typu SPC; hydrofobní zpevňovací nátěry stěn a podlah systémem typu POROSIL a mnoho dalších.

861 nově založených materiálů ke specifikacím.

Tradiční početná doplnění a vylepšení struktury Typových objektů pro rychlé rozpočtování z modelu včetně update agregovaných položek typů Y + O.

Upgrade aplikace Ronetu včetně nových funkcí, kde stále myslíme na udržení co nejvyššího uživatelského komfortu, aby se Vám s Ronetem co nejpříjemněji pracovalo. Tentokrát se můžete těšit i na vylepšený vzhled a ještě větší přehlednost se spoustou příjemných maličkostí.

Důležitá novinka: Počínaje verzí RONET239 jsme pro Vás připravili možnost rozšíření o modul, který Vám umožní hromadně (automaticky) naceňovat soupisy prací (tzv. slepé rozpočty) v došlých souborech XLS(X). RONET Vás přehledně v několika krocích celým úkolem provede a v případě nenalezení příslušného kódu nabídne ceny adekvátních položek z vlastní cenové soustavy. Úspora času může být využitím tohoto modulu značná, záleží na původu došlého dokumentu a míře shody v kódech položek. Pro stávající uživatele Ronetu je příplatková cena 3.000,- Kč za jednu elektronicky vytvořenou instalaci doplněnou o naceňovací modul. Výdaj bude pro Vás jednorázový, příštích verzí se nebude týkat. V případě zájmu nás prosím kontaktujte a žádejte případné podrobnosti.

Podrobnější informace včetně popisů, seznamů, statistik, návodů a komentářů naleznete v tradičním zpravodaji, tentokrát s názvem RONET239. Zpravodaj zasíláme jako nedílnou součást ke každé aktualizované verzi. Pokud Vám k některé z Vašich předchozích verzí zpravodaj chybí, dodatečně jej žádejte.

ronet_screen1

ronet_screen2

ronet_screen3

ronet_screen4

ronet_screen5

ronet_screen6

ronet_screen7

ronet_screen8

ronet_screen9