Ronet, to jsou rychlé cenové propočty i rozpočtování v tradičním pojetí. Je to jednoduchý a účinný rozpočtovací program univerzálního typu, který Vás bez zbytečných komplikací provede úskalími oceňování stavebních prací. Snadno získáte obvyklé výstupní sestavy. Je vhodný pro pozemní, inženýrské i dopravní stavitelství včetně řemesel a montážních prací. Je určen pro velké i malé stavební firmy, projekční kanceláře, obce, města, investorské organizace i pro samostatné externí rozpočtáře. Pro pokročilé i začínající.

Ronet obsahuje:

 1. cenovou soustavu RONET vybudovanou na tradičních katalozích, číselnících, třídnících a popisovnících
 2. celkem ke 140 tisícům položek pro ocenění stavebních prací a materiálů
 3. ceníky (katalogy) stavebních prací HSV, PSV a řemesel
 4. vnitřní rozbory položek (SPON)
 5. aktuální sazby, tarify, indexy
 6. M-ceník (ceník montážních prací), např. elektro
 7. SPCM (materiály pro specifikace)
 8. agregované položky (dva typy)
 9. objektové cenové modely – TYPOVÉ OBJEKTY

Vlastnosti Ronetu:

 • Ovládání programu je jednoduché, intuitivní a neliší se od běžných kancelářských software.
 • K sestavení rozpočtu metodou Typových objektů ani nemusíte být zkušenými rozpočtáři.
 • O formální a rutinní procesy se program stará sám. Na Vás zůstává jen tvůrčí činnost.
 • Odpadá zdlouhavé vyhledávání položek v databázi, vybírání je usnadněno důmyslnými prostředky.
 • V rozpočtu lze cokoliv měnit bez vazby na normativní základnu. Nejste ničím vázáni.
 • U každé řádky soupisu prací/rozpočtu je umožněn a podporován výpočet a evidence výměr.
 • Výměry (množství) v řádkách rozpočtu mohou být vázány na výměry vypočtené v jiných řádkách.
 • Jakékoliv ceny si můžete pozměňovat, a to individuálně nebo hromadně – prostřednictvím indexů.
 • Změnit můžete nejen cenu, ale podle potřeby také kód a text položky nebo její měrnou jednotku.
 • Automatické výpočty hmotností pro přesuny hmot a manipulace se sutí a s vybouranými hmotami.
 • Můžete přenášet (importovat) texty, hodnoty, vzorce a celé položky z externích souborů (ceníků).
 • Do databáze můžete zakládat své vlastní, Vámi modifikované položky, R-položky a materiály.
 • Vaše rozpočty můžete prezentovat v sestavách DODÁVKA+MONTÁŽ nebo MATERIÁL+PRÁCE.
 • Jako výstup dovnitř podniku můžete volit také objektovou výrobní kalkulaci vč. sloupce Pracnost.
 • Pro účely veřejných zakázek je volitelně k dispozici informativní sloupec CENOVÁ SOUSTAVA.
 • V Krycích listech můžete stanovit mj. vedlejší rozpočtové náklady VRN, DRN, ORN a sazby DPH.
 • Váš rozpočet se může skládat z víc stavebních objektů, mezi nimiž můžete kopírovat položky.
 • Můžete vytvářet rekapitulace objektů a souhrnné listy stavby za více rozpočtů v rámci celé stavby.
 • Po celou dobu práce na obrazovce přesně vidíte, jaký vzhled bude mít Vaše výstupní sestava.
 • Výstupní sestavy převedete do Excelu /nebo Calcu/ a tam je můžete dál neomezeně upravovat.
 • Sestavy můžete převádět také do reprezentativního formátu PDF se zamezením jejich další editace.
 • Výstupy z Ronetu mohou sloužit pro operativní evidenci a časové plánování systémem CONTEC.
 • Bohatá nápověda, kontextová menu a zabudovaný manuál programu, který zůstává stručný.
 • Podporované operační systémy: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.

Ronet vytváří:

 • krycí listy rozpočtu nebo soupisu prací jednotlivých stavebních objektů
 • souhrnné listy staveb skládajících se z více stavebních objektů
 • rekapitulace rozpočtu nebo soupisu prací objektů se součty podle stavebních dílů a řemeslných oborů
 • rekapitulace všech objektů stavby
 • položkové rozpočty stavebních dodávek a prací
 • soupisy prací (slepé rozpočty pro následné ocenění jinými subjekty)
 • výkazy výměr (evidence výpočtů množství v řádkách rozpočtu včetně nebo bez ocenění)
 • výrobní kalkulace s přehledem cen, výrobních nákladů a pracnosti (pro vnitropodnikové plánování)

Vše podle potřeby v tištěné nebo elektronické podobě v XLS souborech pro Excel, ODS souborech pro OpenOffice / LibreOffice, nebo ve formátu PDF pro Adobe Acrobat.

S Ronetem získáte:

Možnost bezplatného poradenství. Naši uživatelé se na nás mohou kdykoliv písemně či telefonicky obracet s libovolnými dotazy. My se Vám budeme vždy snažit pomoci problém se software vyřešit.

Ronet a jeho cena:

Cena programu pro soukromníky a malé stavební firmy je v jedné elektronické instalaci 6.500,- Kč.

Pro objednání a podrobné informace o Ronetu nás prosím kontaktujte.

Ronet do budoucna:

Pravidelné aktualizace cenové soustavy včetně programového upgrade jsou 2x ročně zajištěny. Jsou nepovinné, ale vřele doporučované a cenově dostupné. Pokud si aktualizované verze nebudete přát, Ronet v původně nakoupené verzi bude fungovat dál. Instalace není ani časově ani jinak limitovaná. Součástí aktualizovaných verzí je zpravodaj se soupisem změn oproti předchozí verzi. Vycházejí v dubnu a říjnu.

NYNÍ JE NEJNOVĚJŠÍ VERZÍ RONET219.

!!! Verze RONET219 je aktuální od 18. října až do dubna 2022 a je k dispozici !!!

V Ronetu 219 jsme pro Vás připravili:

Přecenění materiálu, práce, sazeb strojů a mechanismů a směrných cen prací, vše na cenovou úroveň září 2021. Zmapovali a zapracovali jsme prudký cenový vzestup stavebních materiálů (zejména ocelí, barevných kovů, plastových izolantů, dřevařského sortimentu), který akceleroval v průběhu letošní hlavní stavební sezóny a nadále pokračuje.

Rekonstrukci a údržbu stávajícího obsahu datových struktur ceníků (katalogů). Ceníkové položky jsou opakovaně kontrolovány s ohledem na jejich logické a věcně správné vnitřní uspořádání. V případě nesouladu s aktuálním způsobem provádění jsou upravovány především normy spotřeby materiálu. Dále normohodiny a tarifní třídy uplatněných dělnických profesí i časové normy potřebných strojů a mechanismů. V mnoha případech je optimalizován také textový popis za účelem co nejvyšší výstižnosti, úplnosti a s cílem maximalizovat úspěšnost při uživatelském vyhledávání dle textu. Aktuálně byla také provedena hloubková revize celého ceníku (katalogu) 800-783 – Nátěry. Byly zásadně objektivizovány časové normy prácí a mechanismů, druhy profesí, optimalizována věcná struktura a upraveny textové popisy; došlo i k tisícům dalších doplnění a vylepšení cenové soustavy RONET v mnoha detailech a na mnoha místech.

1135 nových C-položek. Mimo jiné: Hloubené vykopávky prováděné ve svažitém terénu; zpevněné plochy ze silničních panelů pro provizorní vozovky; vodonepropustné základové konstrukce tzv. bílých van; zaoblené bednicí konstrukce; zdivo z nepálených hliněných cihel; vyzdívání pod šikmými trámy; bednění pro pohledové betony; polypropylénové KARI sítě jako výztuž do omítek a podlah; těsnicí výplně z bobtnajících pásků; montáže železobetonových základových kalichů s přesahující výztuží pro založení sloupů skeletů budov a hal; osazování dílců protihlukových stěn; montáže prefabrikovaných venkovních sklepních segmentů; osazování a betonování filigránových stropů; montáže ocelových podlah včetně nosníků; pozlacování povrchu konstrukcí při rekonstrukci památek; manipulace s vnitřním mobiliářem při rekonstrukcích a opravách budov; osazování prvků městského mobiliáře, zahradní architektury, dětských hřišť a sportovišť; hladká rozvodná potrubí ústředního vytápění z uhlíkové oceli spojovaná lisováním; ruční otesávání dřevěných trámů s ostrými hranami a z kulatiny prováděné na místě; další kompletní systémové skladby KNAUF; kompletní dodávka a montáž příhradových střešních vazníků; montáže ocelových dveří; ochranné proticovidové přepážky; stěrky z tekuté gumy; finální hydrofobní nátěry betonových konstrukcí; atd.

2494 nově založených materiálů ke specifikacím.

Tradiční početná doplnění a vylepšení struktury Typových objektů pro rychlé rozpočtování z modelu včetně update agregovaných položek typů Y + O.

Upgrade aplikace Ronetu včetně nových funkcí, kde stále myslíme na udržení co nejvyššího uživatelského komfortu, aby se Vám s Ronetem co nejpříjemněji pracovalo.

Podrobnější informace včetně statistiky a seznamů naleznete v novém zpravodaji, který k novým verzím Ronetu jako vždy pravidelně zasíláme.

ronet_screen1

ronet_screen2

ronet_screen3

ronet_screen4

ronet_screen5

ronet_screen6

ronet_screen7

ronet_screen8

ronet_screen9