Ronet, to jsou rychlé cenové propočty i rozpočtování v tradičním pojetí. Je to jednoduchý a účinný rozpočtovací program univerzálního typu, který Vás bez zbytečných komplikací provede úskalími oceňování stavebních prací. Snadno získáte obvyklé výstupní sestavy. Je vhodný pro pozemní, inženýrské i dopravní stavitelství včetně řemesel, instalatérských a montážních prací. Je určen pro velké i malé stavební firmy, projekční kanceláře, obce, města, investorské organizace i samostatné rozpočtáře. Pro pokročilé i začínající.

Ronet obsahuje:

 1. cenovou soustavu RONET vybudovanou na tradičních katalozích, číselnících, třídnících a popisovnících
 2. celkem přes 140 tisíc položek pro ocenění stavebních prací a materiálů
 3. ceníky (katalogy) stavebních prací HSV, PSV a řemesel
 4. vnitřní rozbory položek (SPON)
 5. aktuální sazby, tarify, indexy
 6. M-ceník (ceník montážních prací), např. elektro
 7. SPCM (materiály pro specifikace)
 8. agregované položky (dva typy)
 9. cenové modely (typové objekty) pro rychlý propočet odhadované ceny stavby, např. rodinného domu

Vlastnosti Ronetu:

 • Ovládání programu je jednoduché, intuitivní a neliší se od běžných kancelářských software.
 • K sestavení rozpočtu metodou Typových objektů vůbec nemusíte být zkušenými rozpočtáři.
 • O formální a rutinní procesy se program stará sám. Na Vás zůstává jen tvůrčí činnost.
 • Odpadá zdlouhavé vyhledávání položek v databázi, vybírání je usnadněno důmyslnými prostředky.
 • V rozpočtu lze cokoliv měnit bez vazby na normativní základnu. Nejste ničím vázáni.
 • U každé řádky soupisu prací/rozpočtu je umožněn a podporován výpočet a evidence množství.
 • Výměry (množství) v řádkách rozpočtu mohou být vázány na výměry vypočtené v jiných řádkách.
 • Jakékoliv ceny si můžete pozměňovat, a to jednotlivě nebo hromadně – prostřednictvím indexů.
 • Změnit můžete nejen cenu, ale podle potřeby také kód a text položky nebo její měrnou jednotku.
 • Automatické výpočty hmotností pro přesuny hmot a manipulace se sutí a s vybouranými hmotami.
 • Můžete importovat texty, hodnoty, vzorce a celé položky a tabulky z externích souborů (ceníků).
 • Do databáze můžete zakládat své vlastní, Vámi modifikované položky, R-položky a materiály.
 • Vaše rozpočty můžete prezentovat v sestavách DODÁVKA+MONTÁŽ nebo MATERIÁL+PRÁCE.
 • Jako výstup dovnitř podniku můžete volit také objektovou výrobní kalkulaci vč. sloupce Pracnost.
 • Pro účely veřejných zakázek je volitelně k dispozici informativní sloupec CENOVÁ SOUSTAVA.
 • V Krycích listech můžete stanovit mj. vedlejší rozpočtové náklady VRN, DRN, ORN a sazby DPH.
 • Váš rozpočet se může skládat z víc stavebních objektů, mezi nimiž můžete položky kopírovat.
 • Můžete vytvářet rekapitulace objektů a souhrnné listy stavby za více rozpočtů v rámci celé stavby.
 • Po celou dobu práce na obrazovce přesně vidíte, jaký vzhled bude mít Vaše výstupní sestava.
 • Výstupní sestavy se převedou vč. vzorců do Excelu /Calcu/ a tam je můžete dál neomezeně upravovat.
 • Sestavy můžete převádět také do reprezentativního formátu PDF se zamezením jejich další editace.
 • Výstupy z Ronetu mohou sloužit pro operativní evidenci a časové plánování systémem CONTEC.
 • Bohatá nápověda, kontextová menu a zabudovaný manuál programu, který zůstává stručný.
 • Podporované operační systémy: Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11.

Ronet vytváří:

 • krycí listy rozpočtu nebo soupisu prací jednotlivých stavebních objektů
 • souhrnné listy staveb skládajících se z více stavebních objektů
 • rekapitulace rozpočtu nebo soupisu prací objektů se součty podle stavebních dílů a řemeslných oborů
 • rekapitulace všech objektů stavby
 • položkové rozpočty stavebních dodávek a prací
 • soupisy prací (slepé rozpočty pro následné ocenění jinými subjekty)
 • výkazy výměr (evidence výpočtů množství v řádkách rozpočtu včetně nebo bez ocenění)
 • výrobní kalkulace s přehledem cen, výrobních nákladů a pracnosti (pro vnitropodnikové plánování)

Vše podle potřeby v tištěné nebo elektronické podobě v XLS souborech pro Excel, ODS souborech pro OpenOffice / LibreOffice, nebo ve formátu PDF pro Adobe Acrobat.

S Ronetem získáte:

Možnost bezplatného poradenství. Naši uživatelé se na nás ohledně Ronetu mohou kdykoliv písemně či telefonicky obracet s libovolnými dotazy. My se Vám budeme vždy snažit pomoci problém vyřešit.

Ronet a jeho cena:

Cena programu pro soukromníky a malé stavební firmy je v jedné elektronické instalaci 6.500,- Kč.

Pro objednání a podrobné informace o Ronetu nás prosím kontaktujte.

Ronet do budoucna:

Pravidelné aktualizace cenové soustavy včetně programového upgrade jsou 2x ročně zajištěny. Jsou nepovinné, ale vřele doporučované a cenově dostupné. Pokud si aktualizované verze nebudete přát, bude Ronet v původní verzi fungovat dál. Instalace není ani časově ani jinak limitovaná. Součástí aktualizovaných verzí je vždy zpravodaj se soupisem změn oproti předchozí verzi. Vycházejí v dubnu a říjnu.

NYNÍ JE NEJNOVĚJŠÍ VERZÍ RONET229.

!!! Verze RONET229 je aktuální od 17. října až do dubna 2023 a je k dispozici !!!

Akce:

Spolu s aktualizací na verzi RONET229 nabízíme stávajícím uživatelům zhruba tříhodinové školení v Praze zdarma.

V Ronetu 229 jsme pro Vás připravili:

Přecenění materiálu, práce, sazeb strojů a mechanismů a směrných cen prací, vše na cenovou úroveň září 2022. Zmapovali a zapracovali jsme pokračující prudký cenový vzestup stavebních materiálů (nyní zejména zdicího sortimentu, střešních krytin, skla, kameniva a izolantů a dalších).

Rekonstrukci a údržbu stávajícího obsahu datových struktur ceníků (katalogů). Ceníkové položky jsou opakovaně kontrolovány s ohledem na jejich logické a věcně správné vnitřní uspořádání. V případě nesouladu s aktuálním způsobem provádění jsou upravovány především normy spotřeby materiálu. Dále normohodiny a tarifní třídy uplatněných dělnických profesí i časové normy potřebných strojů a mechanismů. V mnoha případech je optimalizován také textový popis za účelem co nejvyšší výstižnosti, úplnosti a s cílem maximalizovat úspěšnost při uživatelském vyhledávání podle textu. U mnoha položek z více katalogů byly objektivizovány časové normy prácí a mechanismů, druhy profesí, optimalizována věcná struktura a upraveny textové popisy; došlo k tisícům dalších doplnění a vylepšení cenové soustavy RONET v mnoha detailech na mnoha místech.

678 nových C-položek. Mimo jiné pro: Zřizování protierozní ochrany zemních svahů a skalních stěn; kotvení lícového zdiva a fasádních obkladů; vnitřní a vnější ruční omítky z pastovitých směsí; kompletní zateplené balkónové desky včetně provádění dodatečných izolací; v rámci oprav a údržby různé atypické monolitické konstrukce včetně výztuží; lepení vnitřních dekorativních polystyrénových prvků; stabilizace a výztuž vozovek svařovanými sítěmi a geosyntetiky; drenáže podkladu dopravních staveb, hřišť či skládek robustními perforovanými plastovými trubkami; čištění kanalizací; seřizování vodních čerpadel do hloubky; kompletní sestavy tlakových nádob; globální položky pro solární systémy; uchycování zařizovacích předmětů do sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí a další položky pro oceňování detailů SDK; montáže obkladů z biodesek; okna a výlezy do plochých střech; montáže panelových oplocení ze svařovaných dílců; montáže vnějších obkladů z obkladových prefabrikátů; impregnační nátěry; atd.

3399 nově založených materiálů ke specifikacím.

Tradiční početná doplnění a vylepšení struktury Typových objektů pro rychlé rozpočtování z modelu včetně update agregovaných položek typů Y + O. NOVINKA: Nové agregované K-položky pro zjednodušení specifikací materiálu při hrubém ocenění stavby ve fázi kdy ještě není k dispozici podrobná projektová dokumentace.

Upgrade aplikace Ronetu včetně nových funkcí, kde stále myslíme na udržení co nejvyššího uživatelského komfortu, aby se Vám s Ronetem co nejpříjemněji pracovalo.

Podrobnější informace včetně statistik a seznamů naleznete v novém zpravodaji, který k novým verzím Ronetu jako vždy pravidelně zasíláme.

ronet_screen1

ronet_screen2

ronet_screen3

ronet_screen4

ronet_screen5

ronet_screen6

ronet_screen7

ronet_screen8

ronet_screen9