Ronet, to jsou rychlé cenové propočty i rozpočtování v tradičním pojetí. Je to jednoduchý a účinný rozpočtovací program univerzálního typu, který Vás bez zbytečných komplikací provede úskalími oceňování stavebních prací. Snadno získáte obvyklé výstupní sestavy. Je vhodný pro pozemní, inženýrské i dopravní stavitelství včetně řemesel a montážních prací. Je určen pro velké i malé stavební firmy, projekční kanceláře, obce, města, investorské organizace i pro samostatné externí rozpočtáře. Pro pokročilé i začínající.

Ronet obsahuje:

 1. cenovou soustavu RONET vybudovanou na tradičních katalozích, číselnících, třídnících a popisovnících
 2. celkem přes 140 tisíc položek pro ocenění stavebních prací a materiálů
 3. ceníky (katalogy) stavebních prací HSV, PSV a řemesel
 4. vnitřní rozbory položek (SPON)
 5. aktuální sazby, tarify, indexy
 6. M-ceník (ceník montážních prací), např. elektro
 7. SPCM (materiály pro specifikace)
 8. agregované položky (dva typy)
 9. cenové modely (typové objekty) pro rychlý propočet odhadované ceny stavby, např. rodinného domu

Vlastnosti Ronetu:

 • Ovládání programu je jednoduché, intuitivní a neliší se od běžných kancelářských software.
 • K sestavení rozpočtu metodou Typových objektů ani nemusíte být zkušenými rozpočtáři.
 • O formální a rutinní procesy se program stará sám. Na Vás zůstává jen tvůrčí činnost.
 • Odpadá zdlouhavé vyhledávání položek v databázi, vybírání je usnadněno důmyslnými prostředky.
 • V rozpočtu lze cokoliv měnit bez vazby na normativní základnu. Nejste ničím vázáni.
 • U každé řádky soupisu prací/rozpočtu je umožněn a podporován výpočet a evidence výměr.
 • Výměry (množství) v řádkách rozpočtu mohou být vázány na výměry vypočtené v jiných řádkách.
 • Jakékoliv ceny si můžete pozměňovat, a to individuálně nebo hromadně – prostřednictvím indexů.
 • Změnit můžete nejen cenu, ale podle potřeby také kód a text položky nebo její měrnou jednotku.
 • Automatické výpočty hmotností pro přesuny hmot a manipulace se sutí a s vybouranými hmotami.
 • Můžete přenášet (importovat) texty, hodnoty, vzorce a celé položky z externích souborů (ceníků).
 • Do databáze můžete zakládat své vlastní, Vámi modifikované položky, R-položky a materiály.
 • Vaše rozpočty můžete prezentovat v sestavách DODÁVKA+MONTÁŽ nebo MATERIÁL+PRÁCE.
 • Jako výstup dovnitř podniku můžete volit také objektovou výrobní kalkulaci vč. sloupce Pracnost.
 • Pro účely veřejných zakázek je volitelně k dispozici informativní sloupec CENOVÁ SOUSTAVA.
 • V Krycích listech můžete stanovit mj. vedlejší rozpočtové náklady VRN, DRN, ORN a sazby DPH.
 • Váš rozpočet se může skládat z víc stavebních objektů, mezi nimiž můžete kopírovat položky.
 • Můžete vytvářet rekapitulace objektů a souhrnné listy stavby za více rozpočtů v rámci celé stavby.
 • Po celou dobu práce na obrazovce přesně vidíte, jaký vzhled bude mít Vaše výstupní sestava.
 • Výstupní sestavy převedete do Excelu /nebo Calcu/ a tam je můžete dál neomezeně upravovat.
 • Sestavy můžete převádět také do reprezentativního formátu PDF se zamezením jejich další editace.
 • Výstupy z Ronetu mohou sloužit pro operativní evidenci a časové plánování systémem CONTEC.
 • Bohatá nápověda, kontextová menu a zabudovaný manuál programu, který zůstává stručný.
 • Podporované operační systémy: Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11.

Ronet vytváří:

 • krycí listy rozpočtu nebo soupisu prací jednotlivých stavebních objektů
 • souhrnné listy staveb skládajících se z více stavebních objektů
 • rekapitulace rozpočtu nebo soupisu prací objektů se součty podle stavebních dílů a řemeslných oborů
 • rekapitulace všech objektů stavby
 • položkové rozpočty stavebních dodávek a prací
 • soupisy prací (slepé rozpočty pro následné ocenění jinými subjekty)
 • výkazy výměr (evidence výpočtů množství v řádkách rozpočtu včetně nebo bez ocenění)
 • výrobní kalkulace s přehledem cen, výrobních nákladů a pracnosti (pro vnitropodnikové plánování)

Vše podle potřeby v tištěné nebo elektronické podobě v XLS souborech pro Excel, ODS souborech pro OpenOffice / LibreOffice, nebo ve formátu PDF pro Adobe Acrobat.

S Ronetem získáte:

Možnost bezplatného poradenství. Naši uživatelé se na nás mohou kdykoliv písemně či telefonicky obracet s libovolnými dotazy. My se Vám budeme vždy snažit pomoci problém se software vyřešit.

Ronet a jeho cena:

Cena programu pro soukromníky a malé stavební firmy je v jedné elektronické instalaci 6.500,- Kč.

Pro objednání a podrobné informace o Ronetu nás prosím kontaktujte.

Ronet do budoucna:

Pravidelné aktualizace cenové soustavy včetně programového upgrade jsou 2x ročně zajištěny. Jsou nepovinné, ale vřele doporučované a cenově dostupné. Pokud si aktualizované verze nebudete přát, Ronet v původně nakoupené verzi bude fungovat dál. Instalace není ani časově ani jinak limitovaná. Součástí aktualizovaných verzí je zpravodaj se soupisem změn oproti předchozí verzi. Vycházejí v dubnu a říjnu.

NYNÍ JE NEJNOVĚJŠÍ VERZÍ RONET223.

!!! Verze RONET223 je aktuální od 15. dubna až do října 2022 a je k dispozici !!!

Akce:

Spolu s aktualizací na verzi RONET223 nabízíme stávajícím uživatelům zhruba tříhodinové školení v Praze zdarma.

V Ronetu 223 jsme pro Vás připravili:

Přecenění materiálu, práce, sazeb strojů a mechanismů a směrných cen prací, vše na cenovou úroveň březen 2022. Zmapovali a zapracovali jsme pokračující prudký cenový vzestup stavebních materiálů (nyní zejména ocelí, barevných kovů, zdicího sortimentu, střešních krytin, plastových izolantů), který letos ještě více akceleroval.

Rekonstrukci a údržbu stávajícího obsahu datových struktur ceníků (katalogů). Ceníkové položky jsou opakovaně kontrolovány s ohledem na jejich logické a věcně správné vnitřní uspořádání. V případě nesouladu s aktuálním způsobem provádění jsou upravovány především normy spotřeby materiálu. Dále normohodiny a tarifní třídy uplatněných dělnických profesí i časové normy potřebných strojů a mechanismů. V mnoha případech je optimalizován také textový popis za účelem co nejvyšší výstižnosti, úplnosti a s cílem maximalizovat úspěšnost při uživatelském vyhledávání dle textu. U mnoha položek z různých katalogů byly zásadně objektivizovány časové normy prácí a mechanismů, druhy profesí, optimalizována věcná struktura a upraveny textové popisy; došlo k tisícům dalších doplnění a vylepšení cenové soustavy RONET v mnoha detailech a na mnoha místech.

1061 nových C-položek. Mimo jiné: Novinky u zdicích a prefabrikovaných systémů ve vazbě na jednotlivými výrobci zveřejněné nové materiálové varianty, např. Porotherm 20 T PROFI, 25 EKO PLUS PROFI, panely YTONG SWE apod.; dodatečné obkládání budov a hal kovovými, plastovými a sendvičovými panely, lamelami a kazetami; montáže ocelových konstrukcí hal a skeletů budov; bourání potěrů a stěrek; vyrovnávací, reprofilační a opravné stěrky betonu z jemných zušlechtěných správkových malt; polypropylénové lapače střešních splavenin; opravy kontaktních zateplení fasád doplňováním chybějících nebo poškozených částí; montáže různých drobných dřevostaveb, skladů, kůlen, přístřešků, zahradních domků, altánů, garáží, zastávek, kotců, budek apod.; broušení podlahových podkladů a leštění povrchů podlah; kompletní položky pro ocenění vegetačních střech; údržba plochých střech odsekáváním zbytků původní krytiny a prováděním vícevrstvých pružných stěrek; příplatky za provádění konstrukcí suché výstavby v malých plochách; zahradní skleníky; parkovací zábrany; dilatační profily podlah a obkladů; přechodové, náběhové, spojovací, schodišťové lišty podlah; rohové, dilatační, vanové, ukončovací lišty obkladů; ruční kladení parketových mozaik; samostatné pačokování nebo bílení klasickým hašeným vápnem; atd.

1937 nově založených materiálů ke specifikacím.

Tradiční početná doplnění a vylepšení struktury Typových objektů pro rychlé rozpočtování z modelu včetně update agregovaných položek typů Y + O.

Upgrade aplikace Ronetu včetně nových funkcí, kde stále myslíme na udržení co nejvyššího uživatelského komfortu, aby se Vám s Ronetem co nejpříjemněji pracovalo.

Podrobnější informace včetně statistik a seznamů naleznete v novém zpravodaji, který k novým verzím Ronetu jako vždy pravidelně zasíláme.

ronet_screen1

ronet_screen2

ronet_screen3

ronet_screen4

ronet_screen5

ronet_screen6

ronet_screen7

ronet_screen8

ronet_screen9